Containing Greens

”Containing Greens utvecklar en skalbar lösning för att odla grönsaker och örter på ett resurseffektivt sätt, året runt, i arktiskt klimat. Genom att använda spillvärme från industrin till hydroponiska odlingar kan samhällen på platser som liknar Norrbotten bli mer självförsörjande och hållbara”