Containing Greens är ett Luleåbaserat agtechföretag som erbjuder teknik, processer och produkter för att odla året runt i kalla klimat! 

I vår pilotanläggning på Porsön i Luleå odlar vi vertikalt direkt i vatten med värme från en forskningsserverhall. Vårt mål är resurseffektiv odling med hög kvalitet nära konsumenterna.

Containing Greens system gör det möjligt att odla lokalt, året runt med hjälp av spillvärme från serverhallar och resurseffektiva hydroponiska odlingssystem. Spillvärmen får ett andra användningsområde. 

Containing Greens utvecklar vertikala hydroponiska odlingssystem, där växterna växer direkt i vatten. Ingen jord behövs, vilket gör att odlingen både blir mer resurseffektiv och att skörden får längre hållbarhet på grund av färre bakterier.


Det finns många utmaningar som framtidens odling i kalla klimat står inför, de kanske mest framstående:

  • Låg självförsörjning, särskilt i nordliga regioner. 
  • Spillvärme från industrier används inte. 
  • Långa transporter för mat.
  • Hög energiförbrukning
 
För att möjliggöra för en resurseffektiv och hållbar odling använder vi samhällets outnyttjade restströmmar i form av materialval och energi. Därigenom skapas en industriell symbios som kommer samhället till gagn och som försäkrar närområdet att kunna producera grönsaker hållbart i många år framöver. 

För att läsa mer specifikt om vårt erbjudande, skrolla ner på denna sidan.