Vi arbetar aktivt med flera av de globala hållbarhetsmålen och det var även genom dessa som affärsidén grundades. Containing Greens syfte är att göra något gott för samhället genom vår odlingsteknik, samtidigt som tekniken erbjuder kvalitativa grönsaker till konsumenten. Vi anser att konsumenten inte ska behöva ta beslut om att handla mat på ett hållbart sätt, det ska vara självklart!